Over ons

Tijdens de oprichting van de bewonerscommissie op 23 februari 2014 hebben elf mensen aangegeven zich graag te willen inzetten voor onze straat.

Dit zijn de leden:

Voorzitter: Morad Ouali
Secretaris: Halima el Hajoui
Penningmeester: Jan van der Leest

Algemene leden met een bijzondere taak:
Jehan Bezzai
Janny Grims
Mohammed Hasnaoui
Jan van de Horst
Miryam Karboubi
An van der Leest
Muzammil al Nour
Sjon Zwart

Binnen de bewonerscommissie heeft elk lid een eigen verantwoordelijkheid. Zo is er iemand die vooral bezig is met de renovatie, zijn er meerdere leden die zich inzetten voor meer veiligheid rondom onze flat en zijn er ook leden die nadenken over het gezelliger en prettiger maken van onze leefomgeving. Meer informatie hierover volgt in een later bericht. Wij zijn in elk geval allemaal heel erg enthousiast en zullen de komende jaren ons best doen voor u en onze leefruimte.

Advertentie